PESANTREN IIQ

- INSTITUT - ILMU - QUR'AN - JAKARTA -

Ali Mustafa Yaqub; Pakar Ilmu Hadis di Indonesia

Ali Mustafa Yaqub, dilahirkan di Kemiri, Batang, Jawa Tengah tahun 1952. Pendidikan Ali Mustafa Yaqub dari SD sampai dengan SMP, dijalani di Batang kota kelahirannya. Minat untuk belajar agama mulai tumbuh, selepas beliau menamatkan pendidikan di jenjang SMP. Ali Mustafa Yaqub kemudian mondok di sebuah pesantren di Seblak, Jombang untuk belajar agama sampai tahun 1969, kemudian melanjutkan di Fakultas Syari’ah Universitas Hasyim As’ari sampai awal tahun 1976 dan pada tahun itu juga ia masuk Fakultas Syari’ah Universitas Muhammad ibnu Saud sampai tahun 1985 kemudian mengambil Master di Universitas yang sama pada Jurusan yang beliau anggap nikmat yaitu Jurusan Tafsir dan Ilmu Hadis.

Ali Mustafa Yaqub merupakan sosok pribadi intelektual muslim. Ia dikenal sebagai pakar Ilmu Hadis. Sebab itu tidak mengherankan bila ia mengembangkan da’wah Islamiah lewat perspektif hadis. Dan kalau berbicara soal hadis berikut kisi-kisi kehidupan, perilaku dan tindakan Rasulullah saw. Ali Mustafa Yaqub memang memiliki otoritas.

Read more: Ali Mustafa Yaqub; Pakar Ilmu Hadis di Indonesia

Ahmad Lutfi Fathullah, berkhidmah melalui kajian hadis-hadis Rasulullah saw.

A. Data Pribadi

Nama: Ahmad Lutfi Fathullah 
Tempat tanggal Lahir: Kuningan Jakarta, 25 Maret 1964.
Putra Betawi asli yang merupakan salah satu cucu Guru Mughni, 
seorang tokoh ulama Betawi kenamaan di era akhir 1800 dan awal 1900-an.

Beristrikan Jehan Azhari, dan sudah dikaruniai 3 orang anak :

1. Hanin Fathullah 
2. Muhammad Hadi Fathullah
3. Rahaf Fathullah

Read more: Ahmad Lutfi Fathullah, berkhidmah melalui kajian hadis-hadis Rasulullah saw.

 

voice of iiq

KOLOM PENGASUH